ASAS SENI REKA (UNSUR SENI)

Asas seni reka dikenali juga sebagai unsur seni. Sebagai asas dalam membuat reka bentuk seni dan lukisan, kita perlukan garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang, dan warna. Untuk melukis sesuatu, kita perlu mengenali jenis jenis garisan seperti garisan tebal, lurus, tajam, berpenjuru, tegak, dan sebagainya. Jenis-jenis garisan yang bersesuaian boleh mencipta satu rupa, jalinan, ton, dan corak, serta boleh menimbulkan bentuk, ruang, dan juga pergerakan.


ASAS SENI ATAU UNSUR SENI MEMPUNYAI 6 JENIS.

#1 - Unsur Garisan

#2 - Unsur Rupa

#3 - Unsur Bentuk

#4 - Unsur Jalinan

#5 - Unsur Ruang

#6 - Unsur Warna


Enam unsur inilah yang kita perlukan untuk menguasai asas seni reka bentuk atau lukisan.


UNSUR GARISAN

JENIS JENIS GARISAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *